Wakacje w MOA

Posted by on 30 czerwca 2023

Wakacje w MOA

SEANSPLANETARIUM

  • 10 lipca do 25 sierp­nia (od ponie­działku – do  piątku)
  • o godzi­nie 10:00 dla grup (max. do 40 osób – reje­stra­cja tylko telefoniczna)
  • o godzi­nie 11:00 dla osób indy­wi­du­al­nych (max. do 40 osób – Wej­ście tylko z ŻETONEM, który można pobrać w dniu seansu od godziny 10:30 przy wej­ściu do budynku)
  • szcze­góły- sprawdź koniecznie!

WIECZORNY POKAZ NIEBA

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

LABORATORIUM CHEMICZNE

PERSEIDY

  • 11 sierp­nia (pią­tek)
  • Noc z gwiaz­dami na Bło­niach Niepołomickich
  • w godzi­nach 20:00 do 23:00

DNI OTWARTE MOA

  • 29 – 30 – 31 sierp­nia (wto­rek – środa – czwartek)
  • Pre­zen­ta­cja pra­cowni i nabór na zajęcia
  • w godzi­nach 16:00 do 19:00