Dla mediów

Logo­typ | © Agnieszka Zapora i Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach

 

WERSJA PODSTAWOWA – linie CZARNE, do jasnego tła logotypu
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (Ai)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (EPS)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (SVG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (JPG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (PNG z przeźroczystością)

 

WERSJAADRESEM STRONY INTERNETOWEJ – linie CZARNE, do jasnego tła logotypu
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (Ai)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (EPS)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (SVG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (JPG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (PNG z przeźroczystością)

 

LOGOTYP PLANETARIUMNIEPOŁOMICACH – linie CZARNE, do jasnego tła logotypu
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (Ai)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (EPS)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (SVG)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (JPG)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (PNG z przeźroczystością)

 

WERSJA PODSTAWOWA – linie BIAŁE, do ciem­nego tła logotypu
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (Ai)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (EPS)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (SVG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (JPG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (PNG z przeźroczystością)

 

WERSJAADRESEM STRONY INTERNETOWEJ – linie BIAŁE, do ciem­nego tła logotypu
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (Ai)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (EPS)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (SVG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (JPG)
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne (PNG z przeźroczystością)

 

LOGOTYP PLANETARIUMNIEPOŁOMICACH – linie BIAŁE, do ciem­nego tła logotypu
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (Ai)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (EPS)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (SVG)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (JPG)
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym (PNG z przeźroczystością)

 

 

Skła­dowe koloru fir­mo­wego Obserwatorium:


CMYK
: 100 – 50 – 0 – 30

RGB: 0 – 85 – 143

Kolor HEX: #00558f

 

 

 

Foto­gra­fie

 

Sala Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń CMYK, 3641 x 2179 pik­sele, 300 dpi, for­mat TIF
Sala Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń RGB, 3641 x 2179 pik­sele, 300 dpi, for­mat JPG

© Tymon Kret­sch­mer (MOA) i Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach

 

 

Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń CMYK, 3456 x 2304 pik­sele, 300 dpi, for­mat TIF
Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń RGB, 3456 x 2304 pik­sele, 300 dpi, for­mat JPG

© Seba­stian Kurow­ski i Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach

 

 

Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń CMYK, 3962 x 2641 pik­sele, 300 dpi, for­mat TIF
Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń RGB, 3962 x 2641 pik­sele, 300 dpi, for­mat JPG

© Łukasz Maśla­niec (MOA) i Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach

 

 

 

Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń CMYK, 2533 x 3800 pik­sele, 300 dpi, for­mat TIF
Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń RGB, 2533 x 3800 pik­sele, 300 dpi, for­mat JPG

© Łukasz Maśla­niec (MOA) i Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach

 

 

 

 

Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń CMYK, 2533 x 3800 pik­sele, 300 dpi, for­mat TIF
Pro­jek­tor gwiazd w Pla­ne­ta­rium – prze­strzeń RGB, 2533 x 3800 pik­sele, 300 dpi, for­mat JPG

© Łukasz Maśla­niec (MOA) i Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach