Oferta edukacyjna

Oferta edu­ka­cyjna na rok szkolny 2023/2024

Szcze­góły – sprawdź koniecznie!

Weekend w MOA.

Wycho­dząc naprzeciw
Pań­stwa ocze­ki­wa­niom, roz­sze­rzamy naszą ofertę “Sobot­nich sean­sów w Planetarium”.
Zapra­szamy Was na
“Week­end w MOA

Wieczorne pokazy nieba.

W dniu 17  maja 2024 wie­czorne pokazy nieba nie odbędą się.

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium!

Wej­ścia:

piątki o godz. 22:00 i 23:00
Szcze­góły – sprawdź koniecznie!