Oferta edukacyjna

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą edu­ka­cyjną na rok szkolny 2023/2024

Szcze­góły – sprawdź koniecznie!

Wieczorne pokazy nieba.

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium!

Wej­ścia:

piątki o godz. 20:00 i 21:00
Szcze­góły – sprawdź koniecznie!

MNN 2023

Mało­pol­ska Noc Naukowców
2023
Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku.