Piątkowe pokazy nieba

W każdy pią­tek o godzi­nie 21:00 i 22:00 – bez względu na pogodę – zapra­szamy do naszego Obser­wa­to­rium na obser­wa­cje aktu­al­nego nieba
Szcze­góły

Sobotnie Planetarium

Zapra­szamy na rodzinne seanse do naszego Pla­ne­ta­rium w soboty o godzi­nie 11:00 i 12:00

Reje­stra­cja

Aktualne konkursy

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki – OMSA 2022
wyniki

II Kon­kurs “Astro­no­miczna liryka”
wyniki