Pracownia multimedialna 2023/2024

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

prze­dział wiekowy:
ponie­dzia­łek:
12 – 14 lat
16:30 – 19:30