Koło astronomiczne 2023/2024

Astronomia

prze­dział wiekowy:
ponie­dzia­łek:
wto­rek:
środa:
czwar­tek:
pią­tek:
ASTRONOMIA DLA NAJMŁODSZYCH
5 lat
15:00 – 15:45
15:00 – 15:45
6 lat
16:00 – 16:45
16:00 – 16:45
7 lat
17:00 – 17:45
17:00 – 17:45
7+
18:00 – 18:45
18:00 – 18:45
ASTRONOMIA
7 – 8 lat
16:30 – 18:00
9 – 10 lat

16:30 – 18:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
10 – 13 lat
16:30 – 18:00
14+18:00 – 20:0019:30 – 21:15
18:00 – 19:30
16+17:30 – 19:45
ASTRONOMIA online
9 – 11 lat
18:00 – 19:30