Zima w MOA 2024.

Sza­nowni Państwo,

infor­mu­jemy, że w okresie
od 12 do 23 lutego 2024 r.
roz­po­czy­namy ferie
ZIMAMOA 2024