Wakacyjne Audycje.

Na falach radio­wych, ale też i przez Inter­net można będzie posłu­chać audy­cji, w trak­cie któ­rej Adam Micha­lec i Grze­gorz Sęk opo­wia­dają o cie­ka­wost­kach astronomicznych.