Planetarium w sobotę.

Z oka­zji odby­wa­ją­cych się w czerwcu

Dni Nie­po­ło­mic”

Zapra­szamy na sobot­nie seanse do naszego Planetarium

17 czerwca 2023 roku.

Szcze­góły