Sobotnie Planetarium

Zapra­szamy na rodzinne seanse do naszego Pla­ne­ta­rium w soboty o godzi­nie 11:00 i 12:00

Reje­stra­cja