Planetarium w sobotę.

Zapra­szamy na rodzinne seanse do naszego Pla­ne­ta­rium w soboty.

Szcze­góły