Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Posted by on 11 listopada 2016

“Planetarium w sobotę” – małe usprawnienie

Sza­nowni Państwo!

Aby żyło się łatwiej 🙂 – wpro­wa­dzi­li­śmy nie­wiel­kie usprawnienie.
Od teraz strona “Pla­ne­ta­rium w sobotę” zawiera plan naj­bliż­szych sean­sów.

Mamy nadzieję, że pomoże on Pań­stwu zapla­no­wać wizytę w nie­po­ło­mic­kim Pla­ne­ta­rium. Har­mo­no­gram ten będziemy regu­lar­nie aktualizować.