Piknik Naukowy

W nie­dzielę, 27 sierp­nia br. w naszym Obser­wa­to­rium odbę­dzie się
Pik­nik Naukowy
„W kręgu Słońca”
TVP Nauka.
Szcze­góły