MNN 2023

Mało­pol­ska Noc Naukowców
2023
Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku.