Zaćmienia Słońca i Księżyca w XXI wieku

Posted by on 16 lipca 2019

Zaćmienia Słońca i Księżyca w XXI wieku

 

Dzi­siaj czyli 16 lipca 2019 roku czeka nas czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa. Moment to ide­alny na małą, zaćmie­niową statystykę.

 

 

 

 

Zaćmie­nia Księ­życa w XXI wieku

Na Ziemi – łącz­nie – 143 zaćmie­nia, w tym:

  • 85 cał­ko­wi­tych,
  • 58 czę­ścio­wych,
  • 87 pół­cie­nio­wych.

 

W Pol­sce – 92 zaćmie­nia w tym:

  • 59 cał­ko­wi­tych,
  • 33 czę­ściowe.
    Z dzi­siej­szym – 16.07.2019 – będzie to już dzie­więt­na­ste zaćmie­nie w tym stuleciu.
    Następne cał­ko­wite zaćmie­nie Księ­życa nastąpi 16 maja 2022 roku.

 

 

Zaćmie­nia Słońca w XXI wieku

Na Ziemi – łącz­nie 224 zaćmie­nia, z któ­rych 41 już wystą­piło (cał­ko­wite, czę­ściowe, pier­ście­niowe, hybrydowe).

W Pol­sce – 40 (tylko czę­ściowe), z któ­rych 7 już nastąpiło.
Kolejne zaćmie­nie Słońca (zakry­cie tar­czy 17%), wystąpi 10 czerwca 2021 roku.

 

Adam Micha­lec