Wieczorne pokazy nieba.

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium!

Wej­ścia:

piątki o godz. 20:00 i 21:00
Szcze­góły – sprawdź koniecznie!