Piątkowe pokazy nieba

W każdy pią­tek o godzi­nie 21:00 i 22:00 – bez względu na pogodę – zapra­szamy do naszego Obser­wa­to­rium na obser­wa­cje aktu­al­nego nieba
Szcze­góły