Wieczorne pokazy nieba.

Zapra­szamy na wie­czorne pokazy nieba w naszym Obserwatorium!
Wej­ścia:

  • piątki o godz. 20:00 i 21:00 w mie­sią­cach: IX – IV
  • piątki o godz. 22:00 i 23:00 w mie­sią­cach: V – VI

Szcze­góły – sprawdź koniecznie!

Wie­czorne pokazy nieba 

07.04.2023

nie odbędą się.