Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

Posted by on 06 grudnia 2023

Wernisaż wystawy na zakończenie roku Mikołaja Kopernika

 

 

 

 

 

 

 

Na zakoń­cze­nie roku poświę­co­nego Miko­ła­jowi Koper­ni­kowi, zapra­szamy do naszego Obser­wa­to­rium na wystawę prac uczniów Pań­stwo­wego Liceum Sztuk Pla­stycz­nych im. Anto­niego Kenara w Zakopanem.

Zapra­szamy w środę 6 grud­nia 2023 o godzi­nie 17:00 na wer­ni­saż wystawy.

Oglą­dać ją u nas będzie można do końca stycz­nia 2024 roku.

Zapra­szamy!

PLSP im. A. Kenara w Zako­pa­nem miło Was u nas gościć!