Perseidy 2023

Posted by on 10 sierpnia 2023

Perseidy 2023

Urząd Mia­sta i Gminy w Niepołomicach

oraz

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne zapra­szają na

Noc z gwiaz­dami Per­se­idy 2023

 

 

W pro­gra­mie:

  • 20.00 “Niebo Koper­nika a współ­cze­sna astro­no­mia” pogadanka
  • 20.30 Wspólne oglą­da­nie filmu Sing
  • 22.20 Kon­kurs z nagrodami

Pod­czas trwa­nia wyda­rze­nia pokazy i obser­wa­cje nieba (uwa­run­ko­wane pogodą)