Okolicznościowa prelekcja i seans w Planetarium

Posted by on 06 listopada 2018

Okolicznościowa prelekcja i seans w Planetarium

Z oka­zji 100 lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na pre­lek­cję “Ostat­nie 100 lat pol­skiej astro­no­mii”, a po niej na spe­cjalny seans – “Niebo nad Nie­po­ło­mi­cami w 1918 roku”.

Zapra­szamy 10 listo­pada 2018 roku.
Pre­lek­cja odbę­dzie się o godzi­nie 10:00, a seans w Pla­ne­ta­rium o godzi­nie 11:00.

Wstęp wolny.