Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny 2023

Posted by on 20 grudnia 2022

“Muzyka pod gwiazdami” – Koncert Noworoczny 2023

Sza­nowni Państwo!
Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na nowo­roczny kon­cert „Muzyka pod gwiazdami”!
Kon­cert odbę­dzie się 5 stycz­nia o godzi­nie 18:00 i 19:30.

 

 

 

Wystą­pią:
Gabriela Sta­cho­wiak – akordeon,
Zuzanna Agata Górecka – harfa,
Michał Maj­kow­ski – harfa,
Kaja Kie­fer­ling – harfa

Pro­wa­dze­nie: Mag­da­lena Majkowska

For­mu­la­rze rezer­wa­cji miejsc:

- kon­cert godzina 18:00

- kon­cert godzina 19:30

– ilość miejsc jest ogra­ni­czona, wstęp wolny.
Zapra­szamy!!!