Koncert Walentynkowy 2024

Posted by on 02 lutego 2024

Koncert Walentynkowy 2024

Sza­nowni Państwo
Zapra­szamy do naszego Planetarium
na kon­cert walentynkowy
w ramach cyklu:
„Muzyka pod gwiazdami”

 

 

Kon­cert odbę­dzie się 9 lutego 2024 roku o godzi­nie 17:30 i 19:00 a wystą­pią Ucznio­wie Zespołu Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych w Bochni pod czuj­nym okiem dyrek­tora, pana Krzysz­tofa Mie­czy­sława Krawczyka.

Maja Grusz­czyń­ska – wiolonczela
Dawid Pop­per – Mazurek

Lena Lis-Błą­kała – altówka
B. Mar­cello – Sonata G‑dur nr. 1 op. 2 cz. III, IV (Largo, Presto)

Alek­san­dra Gaw­ło­wicz – flet
Emille Pes­sard – Andalouse

Ame­lia Korda – altówka
Jan Kali­voda – Nok­turn nr 2

Iza­bela Opioła – klarnet
Robert Schu­mann – Fan­ta­sie­stücke cz. 1

Kata­rzyna Talaga – flet
Nic­colo Paga­nini – Kaprys 9 – „Polo­wa­nie”

Mar­tyna Ciura, Filip Fran­ko­wicz – duet puzonowy
1. Ade­ste Fideles
2. Frag­ment Arii Mozarta
3. Silent sorrow
4. Duet jaz­zowy nr 7 ze zbioru Boba Martina

Joanna Truś, Iza­bela Opioła – duet klarnetowy
Heinz Both – Blues in ‘’B’’
Igna­cio Cervan­tes – Two Dan­zas Cubanos

Muzyka na żywo pod sztucz­nym nie­bem naszego planetarium!

For­mu­la­rze rezer­wa­cji miejsc:

- koncert godzina 17:30 – Brak wol­nych miejsc.

- kon­cert godzina 19:00 – Brak wol­nych miejsc.

Ilość miejsc ogra­ni­czona, wstęp wolny.

Zapra­szamy