Dzień Dziecka z nauką!

Posted by on 19 maja 2017

Dzień Dziecka z nauką!

Już 28 maja czeka nas wyjąt­kowy Dzień Dziecka.

Zarówno młodsi jak i starsi będą mieć oka­zję zagłę­bić się w fascy­nu­jący świat nauki. Atrak­cje cze­kać będą w parku miej­skim w Nie­po­ło­mi­cach, tuż przy Zamku.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pla­nem.