Dni Otwarte MOA

Posted by on 22 sierpnia 2023

Dni Otwarte MOA

 

 

 

 

 

 

Zapra­szamy na Dni Otwarte do naszego Obserwatorium.

Będzie można zoba­czyć pra­cow­nie, spo­tkać się z nauczy­cie­lami i zapi­sać się na zajęcia.

29 sierp­nia (wto­rek)          w godz.: 16:00 – 19:00
30 sierp­nia (środa)                    w godz.: 16:00 – 19:00
31 sierp­nia (czwar­tek)                       w godz.: 16:00 – 19:00