Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 02 maja 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

 

Nowy sprzęt, nowe moż­li­wo­ści oraz jakość obser­wa­cji astro­no­micz­nych w Nie­po­ło­mi­cach. Na razie tylko test.
Zer­k­nij­cie!