Aktualne konkursy

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki – OMSA 2022
wyniki

II Kon­kurs “Astro­no­miczna liryka”
wyniki