Obserwatorium Nieczynne

Infor­mu­jemy, że

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne

w dniach 01–03 maja 2023 r.

będzie nie­czynne.