Odwołane pokazy.

3 listo­pada 2023 roku wie­czorne pokazy nieba nie odbędą się.