Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Zamieszczony przez w dniu 07 czerwca 2018

Wyjazd do Chorzowa – PRZYPOMNIENIE

Przy­po­mnie­nie dla Uczest­ni­ków -
har­mo­no­gram wycieczki do Cho­rzowa w dniu 16 czerwca 2018 roku:

1. Zbiórka – przy ulicy Szkol­nej 8:00
2. Wyjazd do Cho­rzowa 8:15
3. Seans w Pla­ne­ta­rium w Cho­rzo­wie 11:00
4. Zwie­dza­nie Obser­wa­to­rium 12:30
5. Wyjazd do Nie­po­ło­mic 15:00
6. Powrót do Nie­po­ło­mic ok. 18:00
Wyży­wie­nie we wła­snym zakre­sie.

 

Infor­ma­cji udziela kie­row­nik wycieczki p. Monika Maśla­niec:
monika@USUŃ_TOmoa.edu.pl