Wielkanoc 2017

Zamieszczony przez w dniu 12 kwietnia 2017

Wielkanoc 2017

 

Pro­gnozy pogody nie brzmią co prawda zbyt przy­jaź­nie, ale wbrew temu co mówią spe­cja­li­ści – my życzymy Wszyst­kim

cie­płych i sło­necz­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych!