Konkurs SPOJRZENIE NA NIEBO 2017 – wyniki

Zamieszczony przez w dniu 17 maja 2017

Konkurs SPOJRZENIE NA NIEBO 2017 – wyniki

Kon­kurs pla­styczny zakoń­czony.
W dniu 15 maja 2017 r. spo­śród 10 nade­sła­nych prac Komi­sja kon­kur­sowa przy­znała:

I miej­sce: Domi­nika Kaleta

II miej­sce: Domi­nika Gruszka

III miej­sce: Julia Podo­lecka

Wyróż­nie­nia otrzy­mały – Wik­to­ria Depta i Domi­nika Lemań­ska.

 

Gra­tu­lu­jemy!

 

Pro­to­kół Komi­sji Kon­kur­so­wej – WYNIKI [PDF]