Links_planetaria

Planetaria

Zamieszczony przez w dniu 20 września 2015

Niebo Koper­nika (przy Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie) Pla­ne­ta­rium Ślą­skie Olsz­tyń­skie Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne Pla­ne­ta­rium Toruń Pla­ne­ta­rium i Park Astro­no­miczny we From­borku...

Czytaj dalej...