Pracownicy Obserwatorium

Nauczy­cieleSche­mat adresu e‑mail:
iden­ty­fi­ka­tor@moa.edu.pl
Domi­nik Pasternakdyrek­tor Obser­wa­to­rium, pra­cow­nia robotycznadpa­ster­nak
Monika Maśla­niecwice­dy­rek­tor, grupy szkolne, koło astro­no­miczne, Planetariummonika
Kata­rzyna Kołodziejbiblio­tekakata­rzyna
Danuta Kowal­czyk-Pachellabo­ra­to­rium chemicznedanuta
Alek­san­dra Kowalskagrupy szkolne, Pla­ne­ta­rium, Klub Mło­dego Odkrywcy (KMO)alek­san­dra
Tymon Kret­sch­merkoło astro­no­miczne, labo­ra­to­rium filmowo-fotograficznetymon
Łukasz Maśla­nieckoło astro­no­miczne, pra­cow­nia robotyczna
lukasz
Janusz Nice­wiczgrupy szkolne, Planetariumjni­ce­wicz
Agata Pępiakgrupy szkolne, Planetariumagata
Patryk Sala­monKlub Mło­dego Odkrywcy (KMO)patryk
Grze­gorz Sękgrupy szkolne, koło astro­no­miczne, Planetariumgsek
Admi­ni­stra­cja
Urszula Bier­natsekre­ta­riatubier­nat
Kry­styna Świderskasekre­ta­riatswi­der­ska
Obsługa
Wło­dzi­mierz Gradwgrad
Mał­go­rzata Kaperamal­go­rzata
Krzysz­tof Kołodziejkolo­dziej
Joanna Olszew­skajol­szew­ska
Edward Siwekedward
Agnieszka Sto­kłosaasto­klosa
Dariusz Zarębazareba