Koło astronomiczne online 2023/2024

prze­dział wiekowy:
ponie­dzia­łek:
wto­rek:
środa:
czwar­tek:
pią­tek:
ASTRONOMIA online
9 – 11 lat
18:00 – 19:30