Koło astronomiczne dla najmłodszych 2023/2024

 

 

prze­dział wiekowy:
ponie­dzia­łek:
wto­rek:
środa:
czwar­tek:
pią­tek:
ASTRONOMIA DLA NAJMŁODSZYCH
5 lat
15:00 – 15:45
15:00 – 15:45
6 lat
16:00 – 16:45
16:00 – 16:45
7 lat
17:00 – 17:45
17:00 – 17:45
7+
18:00 – 18:45
18:00 – 18:45