W jakich terminach organizujecie „Pikniki pod Gwiazdami”?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Pik­niki pod Gwiaz­dami” orga­ni­zu­jemy w dniach od ponie­działku do środy. Zaję­cia roz­po­czy­nają się o godzi­nie 18:00.