Kto prowadzi prelekcje szkolne oraz seanse w Planetarium?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Wykwa­li­fi­ko­wana i stale pod­no­sząca swoją wie­dzę oraz umie­jęt­no­ści kadra nauczy­cieli (astro­no­mów) zatrud­nio­nych w Obserwatorium.