Jak dojechać do Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Mapa loka­li­za­cji Obser­wa­to­rium znaj­duje się w zakładce Kon­takt.
Z Kra­kowa do Nie­po­ło­mic można doje­chać środ­kami trans­portu publicznego:
busy – linie: Mat-Bus oraz Trans-Bus,
auto­busy Miej­skiego Przed­się­bior­stwa Komu­ni­ka­cyj­nego – linie numer 231 oraz 301.