Jak długo trwa szkolna prelekcja z seansem w Planetarium?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

W zależ­no­ści od wieku naszych Słu­cha­czy. Grupy przed­szkolne – do 1 godziny zega­ro­wej, grupy szkolne – 1,5 godziny zega­ro­wej + 30 minut poświę­cone na obser­wa­cje tele­sko­powe nieba (gdy pogoda na to pozwala!).