Czy za prelekcję lub prelekcję z seansem w Planetarium można płacić przelewem?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak. Pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny: (12) 281–15-61.