Czy prowadzicie prelekcje i pokazy w języku angielskim?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­minu takiej prelekcji.