Czy posiadacie podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Nie­stety nie, ale poru­sza­nie się na wózku po tere­nie Obser­wa­to­rium w więk­szo­ści miejsc jest możliwe.