Czy posiadacie ofertę edukacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Jesz­cze nie, ale trwają przy­go­to­wa­nia do roz­po­czę­cia takich spotkań.