Czy posiadacie ofertę dla osób z upośledzeniem umysłowym?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak. Pro­simy o wcze­śniej­szą infor­ma­cję o pla­no­wa­nym przyjeździe.