Czy osoba niepełnosprawna fizycznie może skorzystać z teleskopowych obserwacji nieba?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Jak naj­bar­dziej przy czym korzy­sta ona z tele­sko­pów prze­no­śnych. Dostęp do kopuły Obser­wa­to­rium, ze względu na spe­cy­fikę miej­sca, jest bar­dzo utrudniony.