Czy organizujecie prelekcje wyjazdowe do szkół i przedszkoli?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu ter­minu i warunków.