Czy można zorganizować w Obserwatorium prelekcje cykliczne dla szkoły, na przykład jeden raz w miesiącu?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak, po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu warun­ków i terminu.