Czy można zorganizować w Obserwatorium imprezę okolicznościową (urodziny, imieniny) dla dziecka?

Zamieszczony przez w dniu 28 czerwca 2016

Tak, pro­po­nu­jemy imprezę edu­ka­cyjną pod tytu­łem „Astro­no­miczne Uro­dziny”.