Posts made in lipiec, 2022

Dni Otwarte MOA

Posted by on 28 lipca 2022

Dni Otwarte MOA

Zapra­szamy na Dni Otwarte do naszego Obserwatorium.
Będzie można zoba­czyć pra­cow­nie, spo­tkać się z nauczy­cie­lami i zapi­sać się na zajęcia.

Read More

Oferta zajęć edukacyjnych organizowanych przez MOA w roku szkolnym 2022/2023

Posted by on 27 lipca 2022

Oferta zajęć edukacyjnych organizowanych przez MOA w roku szkolnym 2022/2023

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą edu­ka­cyjną MOA przy­go­to­waną na nowy rok szkolny oraz zapi­sów na wybrane zajęcia.

Read More