Cykl artykułów: “Spojrzenie w niebo”

spojrzenie-w-nieboNieboskłon to darmowa scena teatralna, na której główni aktorzy czyli Słońce, Księżyc, planety, komety i meteory, nieustannie odgrywają swoje role. Natura zaś wyposażyła nas w zmysł wzroku, który możemy wykorzystywać m.in. innymi do obserwacji tych spektakli.
Dla ich precyzyjnego oglądania potrzebny jest jednak program przedstawień, który ujęty został w ramy cyklu comiesięcznych artykułów pod tytułem
„Spojrzenie w niebo”.

 

Opracowanie cyklu: Adam Michalec